BIORESONANCA MORA®

BIORESONANCA MORA® je izvor in tradicija bioresonance, ki je rezultat pionirskega dela dr. Franza Morella, očeta bioresonančne terapije, in njegovega zeta, Ericha Rascheja, inženirja elektrotehnike, ki sta na podlagi spoznanj kvantne fizike ter načel elektromagnetnega valovanja in frekvenc, sredi sedemdesetih let 20. stoletja razvila prvo bioresonančno napravo za izvajanje neinvazivne in varne bioresonančne terapije, poimenovane MORA (po začetnih zlogih priimkov obeh izumiteljev).

 

Dr. Franz Morell

Dr. Franz Morell
zdravnik, specialist za naturopatijo

Eng. Erich Rasche

Erich Rasche
Inženir elektrotehnike

Tudi v današnjem času bioresonanca MORA® predstavlja sam vrh bioresonančnih tehnoloških dosežkov z najnovejšo različico bioresonančne aparature MORA® NOVA, ki je rezultat raziskovalnega in strokovnega dela nemškega podjetja MED-TRONIK, matičnega podjetja izumitelja bioresonance, dr. Franza Morella.

Bioresonančna aparatura MORA® NOVA sledi trendom današnjega časa tako v naprednem dizajnu, kot v tehnološkem, diagnostičnem in terapevtskem smislu, in se za razliko od ostalih bioresonančnih aparatur, ki so danes na voljo na svetovnem trgu, na podlagi znanstvenih dokazov ter številnih neodvisnih študij o njenem učinkovitem delovanju, ponaša s certifikatom priznane medicinske aparature. 

BIORESONANCA IZOBRAŽEVAN MORA® NOVA

STROKOVNO USPOSABLJANJE ZA BIORESONANČNEGA TERAPEVTA

STROKOVNO ZDRUŽENJE ZA BIORESONANCO je ustanovljeno z namenom strokovnega usposabljanja MORA® bioresonančnih terapevtov v skrbi za njihov stalen strokovni razvoj ter za izobraževanje v skladu z najvišjimi standardi stroke.

 

Usposabljanje za MORA® bioresonančne terapevte je skladno s kurikulumom, t.j. katalogom znanj, potrebnih za bioresonančne terapevte, potrjenim s strani Ministrstva za zdravje RS.

Po uspešno zaključenem izobraževalnem programu, predpisanem za MORA® bioresonančne terapevte, Strokovno združenje za bioresonanco svojim slušateljem izda mnenje o strokovni usposobljenosti bioresonančnega terapevta za izvajanje bioresonančne metode, ki je po Zakonu o zdravilstvu pogoj za pridobitev licence za zdravilca s strani Ministrstva za zdravje RS.

 

Poslanstvo Strokovnega združenja za bioresonanco je skrb za ustrezno strokovno usposabljanje MORA® bioresonančnih terapevtov, nadzor nad strokovno usposobljenostjo MORA® bioresonančnih terapevtov, organizacija strokovnih usposabljanj in letnih strokovnih srečanj bioresonančnih terapevtov, izdaja mnenj o strokovni usposobljenosti bioresonančnega terapevta za izvajanje bioresonančne metode, v skladu z Zakonom o zdravilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 in 87/11, s spremembami), ter podeljevanje letnih certifikatov za MORA® bioresonančne terapevte, potrebnih za pridobitev pozitivnega mnenja o strokovni usposobljenosti bioresonančnega terapevta  za potrebe podaljševanja licence za zdravilca, ki jo izdaja Ministrstvo za zdravje RS.

BIORESONANCA MORA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
MORA BIORESONANČNI TERAPEVT

Program in urnik izobraževanja je na voljo na naslednji povezavi:

https://moraslovenija.com/izobrazevanje/ 

V pričakovanju uspešnega sodelovanja in učinkovitega bioresonančnega udejstvovanja vas lepo pozdravljava,

Sašenka Planinc in Nuno Ruivo

Zastopnica Strokovnega združenja za bioresonanco in vodja strokovne komisije Strokovnega združenja za bioresonanco